เสือส่วนมากเมื่อเติบโต มักจะเป็นนายคน หรือเจ้าของกิจการ เพราะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ควายส่วนมาก ไม่เติบโต เพราะไม่คิดนอกกรอบ ไม่สร้างสรรค์ มักถูกหมาดูหมิ่นและหลอกใช้ หมาส่วนมากเติบโตในองค์กร แต่ไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเอง

ถ้าใช้ “เสือ” ทำงาน

ต้องให้เขามีพื้นที่

แล้วปล่อยไปล่าเหยื่อมาให้

ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี

เพราะพวกเขาคือนักล่า

ถ้าใช้ “ควาย” ทำงาน

ต้องให้หญ้าเขาให้เพียงพอ

ต้องบังคับแล้วใช้ไถนา

พวกเขาอึด แต่ต้องจูง

ถ้าใช้ “หมา” ทำงาน

ต้องให้อาหาร ให้ความสนิทสนม

ให้เห่าและเฝ้าบ้าน

พวกเขาภักดี ประจบ และจับผิดเก่ง

 

ถ้าใช้คนไม่เป็น

จะใช้เสือเยี่ยงควาย

จะใช้ควายเยี่ยงหมา

จะใช้หมาเยี่ยงเสือ

 

เสือไม่เลียปากนาย ไม่ประจบ และไม่ไถนา

ควายไม่เฝ้าบ้าน ไม่ล่าเหยื่อ และไม่ประจบ

หมาไม่ไถนา ไม่ล่าเหยื่อ แต่ชอบเลียปากนาย

 

เสือส่วนมากเมื่อเติบโต

มักจะเป็นนายคน หรือเจ้าของกิจการ เพราะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง

ควายส่วนมาก ไม่เติบโต

เพราะไม่คิดนอกกรอบ ไม่สร้างสรรค์

มักถูกหมาดูหมิ่นและหลอกใช้

หมาส่วนมากเติบโตในองค์กร

แต่ไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้

ต้องพึ่งเสือและควายในการเติบโต

เสือที่ฉลาดและมองการณ์ไกล

จะเอาควายไปด้วย

 

แต่ถ้าเป็นเสือบ้าอำนาจ

มักจะเอาหมาไปด้วย