การสวดมนต์ ช่วยบำบัดโรคได้จริง

0
1076

     การสวดมนต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้อาการป่วยดีขึ้นได้ งานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า

คนที่สวดมนต์จะมีสุขภาพแข็งแรง เพราะการสวดมนต์คือการทำสมาธิ ซึ่งทำให้เซลล์ในร่างกายทำงานน้อยลง และขณะที่สวดมนต์ ร่างกายยังหลั่งสารเอนดอร์ฟินที่ทำให้รู้สึกมีความสุข

นอกจากนี้เสียงสวดมนต์ยังส่งผลต่อสมองอีกด้วย การสวดมนต์ด้วยเสียงทุ้มๆ แผ่นๆ ช้าๆ จะส่งสัญญาณสู่ระบบสมองส่วนที่กรองสัญญาณต่อมทาลามัส ทำให้เรารู้สึกสงบและยังเป็นสารเยียวยาบาดแผลในร่างกายได้

สำหรับบทสวดมนต์ที่เราแนะนำนี้ เป็นบทสวดมนต์จากหนังสือ สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็งจากอโรคยศาล วัดคำประมง โดยมีประวัติว่า พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตได้สร้างพระพุทธรูปประจำอโรคยศาล เพื่อให้คนไข้ได้สวดมนต์ ผู้ที่ออกชื่อนามพระองค์ บูชาด้วยใจ ศรัทธาจริง จะสมปรารถนาในสิ่งที่อธิฐาน

ซึ่งยังพบการวิจัยอีกว่า การสวดมนต์มีประโยชน์มาก อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ จาก คุณหมอ รพ.รามา ในรายการ พบหมอรามา “สวดมนต์บำบัด Vibrational Therapy” โดยได้กล่าวเป็นความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้

เสียงสวดมนต์กับสมอง : การสวดมนต์ ด้วยเสียงเบาๆ แผ่วๆ ช้าๆ กระตุ้นการทำงาน ในร่างกาย ให้ผลิตสารสื่อประสาท ปรับสมดุล

1)   การสวดเร็ว + ดัง : เสียงสวด เข้าสู่สมองซีกซ้ายมีสารแห่งความอิ่มใจปีติหลั่งออกมา ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย แต่  ยังไม่เข้าสู่ระดับการเยียวยา

2)   การสวดเสียงเบาๆ แผ่วๆช้าๆ แบบฟังคนเดียวในลำคอ : คลื่นเสียง จะเกิดการสั่นสะเทือน
> เสียงจะเข้า สู่หูส่วนกลาง > แก้ลมในหู > ช่วยการทรงตัวได้ดี

3)   การสวดมนต์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ เสียงสวดทุ้มๆ แผ่วๆ ช้าๆ : จะส่งสัญญาณ สู่ระบบสมอง ส่วนที่กรองสัญญาณที่ต่อม Thalamus จะช่วยกันชักกันสับสน ได้สารสงบและสารเยียวยาบาดเเผลในร่างกาย สารที่ Thalamus นี้ จะหลั่งออกมา เป็นพรวนความสั่นสะเทือนของเสียง ที่ต่ำกว่า 25Hz

ซึ่งมีผลต่อThalamus ช่วยสกัดโกรธ ลดกังวลและเยียวยาจิตใจ จาก Thalamus > Pituitary > Hypothalamus > Pineal

ผลงานวิจัย : สวดมนต์ 12-15 นาที เสียงเบาแผ่ว(น้อยกว่า 25Hz) ช้า ใช้บทสั้นๆ หลับตาสวด จะดีต่อร่างกาย ช่วยเยียวยาโรคร้ายได้

 

ขอบคุณแหล่งที่ : พบหมอรามา, manager.co.th, tnews.com