กินเจ หรือ กินมังสวิรัติ ได้บุญจริงหรือไม่?

0
784

กินเจคืออะไร?
โดยทั่วไปแล้ว การกินเจในช่วงเทศกาลนั้น คนทั่วไปมีความมุ่งหวังว่าจะได้เป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การกินอาหารกับบุญนั้นเป็นคนละเรื่องกัน ต้องพิจารณาแยกกัน ถ้าเรากินแต่อาหารเจ แต่เราไม่ได้รักษาศีลด้วย ก็คงไม่ได้บุญ แต่ถ้าเราทำบุญทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ(Meditation)ปฏิบัติภาวนาไปด้วย แม้ไม่ได้กินอาหารเจย่อมได้บุญ ดังนั้น เราอาจเคยได้คำโบราณว่าถือศีลกินเจ อย่างนี้จะได้บุญ

กินเจได้บุญจริงหรือไม่?

การกินเจ (ตั้งใจไม่กินเนื้อสัตว์) จริงๆไม่ได้บุญ อธิบาย คือ เราไม่กินข้าวขาหมู แล้วคิด(จินตนาการ) ว่า หมูจะไม่ถูกฆ่า เปรียบได้กับเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วคิด(จินตนาการ) ว่า เราไปช่วยสอนหนังสือคนอนาถา บุญที่เราไปสอนหนังสือคนอนาถานั้น ไม่มี ไม่เกิด เพราะเรา นึกๆคิดๆไปเองไม่ได้ทำ ไม่ได้กระทำจริง ถ้าอยากได้บุญ เราต้องช่วยชีวิตสัตว์ มี 2 ข้อ คือ

 1. ช่วยชีวิตมันโดยการไถ่ชีวิต ซื้อสัตว์ที่กำลังถูกฆ่านำมาปล่อย
 2. เมตตาสัตว์ไม่ทำร้ายมัน อย่างนี้เป็นบุญ

แต่การกินเจ บุญไม่เกิด เพราะเราไม่ได้ลงมือกระทำจริง(ช่วยชีวิตสัตว์) เป็นเพียงแต่คิดไปเอง พระเทวทัตเคย มาเสนอให้ชาวพุทธไม่กินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าปฏิเสธ พร้อมให้เหตุผลว่า

 1. เนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็น อกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็น
 2. พระต้อง ควรเป็นผู้เลี้ยงง่าย
 3. อนุญาตในการกินเนื้อสัตว์ที่ -ไม่เห็น -ไม่รู้ -ไม่ใช่เนื้อที่ฆ่าโดยเฉพาะให้ตน
 4. อาหารเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตาย อย่าสนใจมาก

กินเจอย่างไรให้ได้ ” บุญ “

เราต้องเข้าใจว่า “บุญคืออะไร” ทำอย่างไรจะเกิดบุญ บุญคือพลังงานอย่างหนึ่ง ละเอียด ปราณีต ทรงพลัง บุญเป็นเครื่องชำระจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้ห่างไกลจสกกิเลสเครื่องเศร้าหมอง  ถึงแม้เราจะมองไใ่เห็นบุญ แต่เราสัมผัสได้ถึงกระแสแห่งบุญ เช่น เวลาที่เราทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ ความปลาบปลื้ม ความปีติ ความสบายใจ จิตใจผ่องใส สิ่งเหล่านี้คืออาการของบุญ

เรื่องกระแสบุญนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้ในปฐมปุญญาภิสันทสูตรว่า เวลาบุญเกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นสายธาร เหมือนท่อธารแห่งบุญไหลไปยังผู้ทำบุญ ดังนี้ “เมื่อภิกษุบริโภคจีวร เสนาสนะ คิลานของทายกใด แล้วเข้าเจโตสมาธิ ท่อธารบุญกุศล ย่อมไหลไปสู่ทายก (ผู้ทาน) นับประมาณมิได้ นำสุขมาให้ ให้ผลอันเลิศ มีสุข เป็นวิบาก ดุจแม่น้ำทั้งหลายไหลลงสู่ทะเลฉะนั้น” (มก. 35/178)

การจะได้บุญได้กุศล ไม่ใช่เอาบุญจากการกินอาหารอย่างเดียวเท่านั้น เพราะจะทำให้กลายเป็นความหลงผิดไป แต่เราจะต้องบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ (ทางมาแห่งบุญ 10 ประการ) ดังต่อไปนี้ด้วย

 1. ทานมัย บุญจากการทำทาน
 2. สีลมัย บุญจากการรักษาศีล
 3. ภาวนามัย บุญจากการเจริญสมาธิภาวนา
 4. อปจายนมัย บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมต้น
 5. เวยยาวัจจมัย บุญจากการช่วยเหลือการงานที่ถูกที่ควร
 6. ปัตติทานมัย บุญกุศลส่วนกุศลให้กับผู้อื่น
 7. ปัตตานุโมทนามัย บุญจากการอนุโมทนา
 8. ธัมมัสสวนมัย บุญจากการฟังธรรม
 9. ธัมมเทสนามัย บุญจากการแสดงธรรม
 10. ทิฏฐุชุกัมม์ บุญจากการทำความเห็นให้ตรงความเป็นจริง

มีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่า “นตฺถิปาปํอกุพฺพโต” แปลได้ความว่า“บาป ไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ”

การกินผักก็อาจจะต้องฆ่าสัตว์ทางอ้อมไปด้วยเช่นกัน เพราะต้องไถดิน ใส่ปุ๋ย ใช้ยากำจัดแมลง อาจทำให้แมลงต่างๆ ไส้เดือนตายได้ ถ้าแบบนี้บาปก็คงไม่ต้องทำสัมมาอาชีพกันเลย  หลวงปู่แหวนท่านบอกว่า” ไอ้วัวควายกินหญ้าอยู่ตั้งนาน ไม่เห็นเป็นพระอรหันต์ซักตัว”

จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

การกินเจ ไม่ใช่การทำบุญ การกินเนื้อสัตว์ ไม่ใช่การทำบาป คำสอนที่ลึกซึ้ง..อยากให้ลองอ่านกันดู

แหล่งข้อมูล : kapook, Tnews.