LATEST ARTICLES

เปิดดวงเมืองประเทศไทย “โหรวสุ” วสุวัส คำหอมกุล ที่เคยทำนายไว้ตั้งแต่ต้นปี 63

"โหรวสุ" หรือนายวสุวัส คำหอมกุลนั้น นับว่าเป็นนักพยากรณ์ดวงชะตาที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยคนหนึ่ง และเขาได้เคยทำนายดวงเมืองของประเทศไทยไว้บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ "Wasu โหรวสุ" เมื่อวันีท่...

เปิดรูปภาพพระบรมรูป “ในหลวง ร.๙” องค์แรกของโลก ที่ไม่ได้ประดิษฐานที่ประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นผู้มีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนา ดังนั้นมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดสร้าง...