เปิดโพล! 10 อันดับ “อาชีพที่รวยที่สุดในประเทศไทย” มีลูกมีหลานส่งเรียนเลยรวยแน่นอน

0
1335

พาส่อง 10 อันดับ “อาชีพ ที่รวยที่สุดในประเทศไทย” โดยจากการเปิดเผยข้อมูลของ นายบุญเลิศ ธีระตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทย ประกอบด้วย 15 อาชีพดังนี้

อันดับ10 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร มีรายได้ 152,000 บาท/เดือน

อันดับ9 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีรายได้ 153,000 บาท/เดือน

อันดับ8 วิศวกรเหมืองแร่ มีรายได้ 235,000 บาท/เดือน

อันดับ7 อาชีพนักบิน มีรายได้ 241,000 บาท/เดือน

อันดับ6 ผู้จัดการฝ่ายการก่อสร้าง มีรายได้ 250,000 บาท/เดือน

อันดับ5 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีรายได้ 325,000 บาท/เดือน

อันดับ4 ผู้จัดการโรงงานควบคุมสายการผลิต มีรายได้ 340,000 บาท/เดือน

อันดับ3 ผู้อำนวยการโครงการ มีรายได้ 396,000 บาท/เดือน

อันดับ2 ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายขๅยและการตลาด มีรายได้ 420,000 บาท/เดือน

อันดับ1 ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการธนาคาร มีรายได้ 463,000 บาท/เดือน

แหล่งที่มา : liker.com

เรียบเรียงโดย : manoodped.com

longlongdo.com